Hvert tredje gårdsbruk lagt ned siden 1999

Hver tredje melkeku er borte, og hvert tredje gårdsbruk er lagt ned siden 1999. Til gjengjeld har hver gård blitt større.