Optimisme på Follum tross nedbemanning

Nyheten om at Norske Skogs papirfabrikk på Follum ikke legges ned, blir mottatt med optimisme blant de ansatte.