83 millioner til full bredbåndsdekning

Regjeringen gir ytterligere 83 millioner kroner til fylkeskommunene for at de siste 4.000 husstandene i landet skal få bredbåndsdekning.