Feil og mangler i blodbankene

Det er feil og mangler hos mer enn halvparten av blodbankene i Norge, og kontroll av blod som gis til pasienter er mangelfull, viser en tilsynsrapport fra Helsetilsynet.