Timelange saktegående påskekøer

Med en fart ned mot 2 kilometer i timen sneglet påsketuristene seg hjem fra fjellet 1. påskedag.