Krigsforbryterdom prøves på nytt

I tingretten ble den 43 år gamle norskbosnieren dømt til fem års fengsel for krigsforbrytelser. Borgarting lagmannsrett skal ta stilling til om han også kan dømmes for forbrytelser mot menneskeheten.