Sju søkere til dommerstilling i Strasbourg

Sju norske jurister vil bli dommer ved Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD).