• Pål Christensen

Posten skrur opp prisene

Fra 1.januar vil et frimerke koste ni kroner, og posten øker også prisen på andre tjenester. Årsaken er at færre sender brev.