Nav får gjennomgå i ny rapport

En gransking Riksrevisjonen har gjort av Nav avslører fullstendig mangel på kontroll med utbetaling av en rekke ytelser.