Tråkker til for TV-aksjonen

Hvis ansatte i en bedrift i Rogaland sykler i 24 timer på 20 sykler, tilsvarer det avstanden fra Norge til Afrika. Forhåpentligvis gir det inntekter til TV-aksjonen i tillegg.