Bellona: - Kystministeren feilinformerer det norske folk

Ifølge regjeringen vil det bli forbudt å benytte tungolje i norske farvann innen 2020. — Det stemmer ikke, sier Bellona-leder Frederic Hauge.