Tregere vekst i vente for norske bedrifter

Norsk næringsliv melder om økt aktivitet og produksjon, men tror veksten kommer til å avta i månedene som kommer.