Vil ha asylsøkerombud

Redd Barnas ungdomsorganisasjon, PRESS, mener det bør opprettes et eget ombud som skal sikre asylsøkeres rettigheter i Norge.