• Flere og flere barn går i barnehage.

Stadig flere barn i barnehager

Stadig flere barn går i barnehage. Det var nærmere 270.200 barn med barnehageplass per 15. desember i fjor, en økning på 1,3 prosentpoeng sammenlignet med året før.