Sterk økning i private helseforsikringer

Det blir stadig mer vanlig at norske bedrifter kjøper private helseforsikringer til sine ansatte. De to siste årene har salget av slike forsikringer økt med 50 prosent.