Skjerper sikkerheten for rallypublikum

Norges Bilsportforbund innfører strakstiltak for å øke sikkerheten for publikum under rallyer.