• Luftambulansene kan rammes av streik.

Luftambulansene trues av streik

Luftambulansene trues av streik. Hvis ikke meglingen fører fram innen natt til torsdag, vil pilotene kun fly akuttoppdrag. Samtidig nekter arbeidsgiveren en slik dispensasjonsordning.