Håper fredsprisen får klimakonsekvenser

Miljøbevegelsen håper at fredsprisen til Barack Obama øker mulighetene for en ambisiøs og forpliktende klimaavtale i København.