Første doktorgrad utført ved SiR

For første gang er et doktorgradsarbeid utført i sin helhet ved Sentralsjukehuset i Rogaland. Elise Tandberg har tatt for seg såkalt ikke-motoriske problemer i forbindelse med Parkinsons sykdom.