Sprekk på 5,2 milliarder skal dekkes inn krone for krone

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å øke statens utgifter med 5,2 milliarder kroner. Dette skal dekkes inn krone for krone.