Vil beholde blasfemiparagrafen

Kristelig Kringkastingslag (KKL) vil beholde blasfemiparagrafen i straffeloven og er sterkt imot å liberalisere pornolovgivningen.I sin høringsuttalelse til Justisdepartementet om ny lovgivning om ytringsfriheten hevder Kristelig Kringkastingslag (KKL) at det saklig og rettslig kan argumenteres for at det fortsatt er behov for en bestemmelse i loven som beskytter religiøse følelser.