Retten anmelder medier for dekning av giftsaken

Frostating lagmannsrett kommer til å anmelde flere medier for å ha publisert bilder av Terje Wiik, som onsdag ble dømt til 21 års fengsel og 10 år sikring i giftsaken i Trondheim.