Arbeiderpartiet ønsker allianser

I dag starter den tradisjonelle finans— debatten i Stortinget. De politiske signalene i debatten kan bety mye.