Departementet vil innføre bevilling for å kreve inn penger

Justisdepartementet vil innføre krav om bevilling for å kunne kjøpe opp og inndrive forfalte pengekrav. Et hovedmål er å få bedre kontroll med voldelig torpedovirksomhet.