Trist høst for mediebedriftene

Rundt 350 ansatte i norske aviser har denne høsten fått signal om at de er overflødige og skal slankes bort.