Bred enighet om Forsvaret

Arbeiderpartiet og regjeringspartiene er blitt enige om forsvarsbudsjettet for neste år. Partiene har til og med felles merknader til innstillingen.