Tåkefritt ved flyplasser på Vestlandet

Fritt for tåke gikk flytrafikken som normalt ved de store flyplassene på Vestlandet onsdag.