Flere pasienter over 80 år

Antall heldøgnspasienter over 80 år har økt med 22 prosent de siste fire årene, men hver pasient blir liggende kortere enn før.