Politiet lærer ikke av sine feil

En undersøkelse foretatt av en lektor ved Politihøgskolen slår fast at politiet mangler rutiner for å lære av sine feil. Dette selv etter dramatiske hendelser der tjenestemenn har måttet bevæpne seg og takle ekstreme situasjoner.