Gardermoen rimelig fornøyd med utslippstillatelsen

Oslo Lufthavn AS (OSL) er godt fornøyd med at SFT løser opp på utslippstillatelsen for avisingskjemikalier på Gardermoen. Men samtidig frykter selskapet økte gebyrer.