Fiskeridirektøren: Arealavgift på oppdrettskonsesjoner

– Innfør arealavgift på alle typer oppdrettskonsesjoner, foreslår fiskeridirektør Peter Gullestad.