Kirkemøtet ber om 78 millioner kroner

Kirkemøtet ber staten om en påplussing på 78 millioner kroner til kirkelige formål på statsbudsjettet for neste år.