22.000 flere med innvandrerbakgrunn i 1999

Ved årsskiftet bodde det 282.500 innvandrere i Norge. Dette utgjør 6,3 prosent av befolkningen, ifølge den siste befolkningsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB).