Mer oljepenger og reduserte skatter og avgifter fra Frp

Fremskrittspartiet vil bruke 18,8 milliarder kroner mer av oljepengene enn det regjeringen ønsker.