Jåttå kan bli nytt hovedkvarter

Jåttå i Stavanger har store muligheter til å bli vertskap for et samlet militært hovedkvarter for hele Norge.