- Etterlyser edruelig norsk EU-debatt

Arbeiderparti-leder Thorbjørn Jagland etterlyser en mer edruelig holdning fra både ja-siden og nei-siden i EU-spørsmålet. Han mener de omfattende endringene i EU ikke har gjenspeilet seg i den norske debatten.