Frivillig innsats i faresonen

Utviklingshemmede i Randaberg har fått et så godt tilbud at ingen lenger gidder å engasjere seg i interesse— organisasjonen.