Større brannvern for skrøpelige eldre

Leif Johannes Vika og de øvrige 1150 eldre i Stavanger med trygghetsalarm kan nå håpe på bedre brannsikkerhet. Det er på tale å knytte automatisk brannvarsling til trygghetsalarmen.