Reduserer sikringsarbeidet på planoverganger

De neste fem årene vil Jernbaneverket mer enn halvere midlene til sikring av planoverganger.