Bøndene vil ha 9,6 prosent mer

Bondeorganisasjonene krever samme lønnsvekst som andre grupper i samfunnet. Etter knallhard tautrekking klarte Norges Bondelag og Norsk Bonde— og Småbrukarlag å bli enige om et felles krav til staten søndag formiddag.