Slik vurderes farlighet

Når en antatt farlig person skal løslatesfra fengsel eller utskrives fra psykiatrisk sykehus, har fagfolk enliste av kriterier de går etter for å sannsynliggjøre om personenfortsatt bør sikres i fengsel eller være i sykehus: