Sterk siling av blodgivere

Cathrine Larsen fra Stavanger ville gjerne gi blod. Hun hadde hørt at det var mangel blodgivere. Men hun ble avvist ved Blodbanken. Hun oppfylte ikke de norske kriteriene for blodgivning. Hun er nemlig adoptert fra Korea.