Hareide: -Vedtar boten og føler smerte

Med tilslutning fra lensmannen og førstelensmannsbetjenten vedtar politimester Bjørn Hareide i Bodø politidistrikt boten fra Riksadvokat Tor-Aksel Busch. Om lensmann Sahl skal tilbake til Meløy, skal nå vurderes nærmere.