Stanser skipsdumping i Nedstrandsfjorden

Nedstrandsfjorden og andre våte avfallsplasser langs norskekysten skal avvikles som dumpeplass for skipsvrak.