Menneskerettighetsdomstolen tar ikke nordsjødykkers anke

Pionérdykker Dag Vilnes får ikke anken sin opp i storkammeret ved Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.