Barn med selvmordstanker søker ikke hjelp

Mange unge mennesker som sliter med selvmordstanker, vegrer seg for å søke hjelp. Forsker Berit Grøholt foreslår å opprette psykiatriske helsestasjoner for ungdom.