Horne vil pålegge foreldre å følge tiltak fra barnevernet

Barneminister Solveig Horne (Frp) vil pålegge foreldre urinprøver og meldeplikt for å hindre vold mot barn. I dag kan foreldre nekte å motta hjelp fra barnevernet.