Flygeledere på Sola er ikke overarbeidet

Flysikkerheten ved Stavanger lufthavn er ikke truet av for få flygeledere og mye overtid, mener flygelederne.