Forsker på sexmisbruk i familier

Nå kartlegger forskerne hva som skjer med familier hvor det er mistanke om sexmisbruk av barn. 31 familier i Oslo er med i prosjektet.