Datatrøbbel for Heimevernet – frykter Stortinget ble feilinformert før kuttrunde

Heimevernet kan trenge et halvt år på å fikse systemet som teller antallet soldater. HV vil ikke svare på om de faktisk må kutte soldater eller ei.

Publisert: Publisert:

Bilde tatt i 2014 under "Cold Response"-øvelsen. Her er innsatsstyrkesoldat Bernt-Ivar Kristiansen avbildet med et maskingevær av typen MG-3. Innsatsstyrkene blir ikke berørt av kuttrundene. Foto: Mattis Wennemo/Forsvaret / NTB scanpix

 • Geir Søndeland
  Journalist
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Forvirringen er stor om hvor mange soldater Heimevernet må kutte.

Stortinget vedtok i november å kutte 7000 av 42.000 soldater innen 2020.

En av begrunnelsene var at HV opererte med et langt større antall soldater på papiret enn de faktisk hadde ute i felten.

Fortsatt oppgir Forsvaret på sine hjemmesider at Heimevernet har 45.000 soldater (se skjermdump lenger nede i artikkelen).

Les også

Forsvarsministeren innrømmer nedpriotering av Sør-Norge

I april i fjor, ikke lenge før regjeringen i juni fremmet forslaget om 35.000 HV-soldater, ble Forsvarsdepartementet fortalt at HV besto av 36.779 soldater (innsatsstyrkene inkluderes ikke fordi de ikke berøres av stillingskuttene).

I september fikk departementet rapportert at HV hadde 35.276 stillinger.

«Reelle kutt i faktisk antall HV-soldater på landsbasis blir således lavt», skriver departementet om dette tallet.

I så fall ville det reelle kuttet bli 276 soldater da Stortinget vedtok 35.000 stillinger i november.

Ferske tall Aftenbladet har innhentet fra HV, viser at det 1. november i fjor var cirka 34.650 soldater i HV, altså rett før Stortinget vedtok at nivået skal være 35.000. I praksis vedtok Stortinget tilsynelatende en ørliten økning i antallet stillinger.

Imidlertid sås det tvil om tallene fra flere hold, også internt i Heimevernet.

Fortsatt oppgir Forsvaret på sine hjemmesider at Heimevernet har 45.000 soldater. HV oppgir i dag helt andre tall. Foto: Skjermdump/forsvaret.no

Datatrøbbel

Etter at Aftenbladet kontaktet HV sentralt torsdag, ble det lagt ut en melding på Forsvaret og Heimevernets nettsider om hvor stort Heimevernet er.

Her oppgir major Ken Egil Holen i Heimevernsstaben at HV, «i tråd med datasystemene», hadde 37.040 mannskaper 1. februar 2017.

Minus innsatsstyrkene, som i forrige halvår lå på rundt 2800 mannskaper, har HV i dag dermed 34.240 stillinger – hvis tallene stemmer, vel å merke.

Heimevernet oppgir at tallene stadig endrer seg og at det kan være utfordrende å gi et nøyaktig øyeblikksbilde.

«Tallene som HV-distriktene rapporterer gjennom Styrkeregisterrapporteringen (SR), gir heller ikke et fullstendig bilde. Det skyldes først og fremst svakheter i datasystemene som HV nå jobber med å forbedre.»

HV erkjenner at datakvaliteten i dag ikke er god nok og opplyser at distriktene blant annet jobber med å utstyre alle soldater med en riktig «funksjonskode» i personellsystemet: «Jobben kan ta om lag seks måneder», skriver HV.

Heimevernet bekrefter også at nedskaleringen nå pågår i tråd med Stortingets vedtak. Dette innebærer at om lag 40 områder sør for Trøndelag skal fjernes.

En HV 08-soldat med hjelm, radio og MP5 maskinpistol under en øvelse i 2008. Bildet er tatt under en oppklaringspatrulje i skogen ved stabsområdet på Espeland. HV-08 står overfor store kutt framover. Foto: Aasland, Jarle

La fram kuttplan i Stavanger

HV-08-distriktet i Agder-fylkene og Rogaland er hardest rammet i Norge av endringene.

Flere kilder viser til en ikke-vedtatt plan, presentert på et HV-08-møte på Forus 13.-15. januar, om å fjerne 2600 stillinger i HV-08 pluss 206 i Sjøheimevernet, som Stortinget for øvrig har vedtatt å nedlegge.

Skjermdump av tallene som flere kilder oppgir at ble presentert på et HV-08-møte i Stavanger i januar. Foto: skjermdump

Øverstkommanderende Tor Rune Raabye, sjefen i Heimevernet, var til stede på møtet.

Planen viste et nasjonalt kutt på 7520 stillinger, fra 44.979 i 2017 til 37.496 krigsoppsettingsplan (KOP) for 2018.

Stillingskuttet for HV-08 i Agder og Rogaland tilsvarer 44 prosent – desidert mest i Norge. Nærmest kommer HV-11 i Møre og Romsdal med et kutt på 878 stillinger.

Les også

Forsvarsministeren må svare for "katastrofale" HV-kutt i Rogaland og Agder

– Det er noe som ikke stemmer

– Det er noe som ikke stemmer med tallene som ble lagt fram for Stortinget, sier nestleder Lars Espeland i Distriktsrådet for HV-08.

– Bortsett fra noen få hundre som ikke har fått våpen og utstyr, er dette et kutt i et reelt antall soldater. Ingenting er hundre prosent bestemt, men distriktssjefen har fått i oppdrag med å planlegge med en sånn nedbemanning, sier Espeland.

HV-08-sjefen, oberst Bjørn Arild Siljebråten, har formidlet til Aftenbladet at han er opptatt denne uken og utilgjengelig for kommentarer.

Espeland sier distriktsrådet lenge har hevdet at de offisielle tallene, om at det ikke finner sted reelle mannskapskutt, ikke kan stemme.

– Dette må være en misforståelse eller feil. Dersom distriktssjefen hadde fått lov og midler til det, kunne han fysisk ha stilt opp 6300 soldater fra HV-08 slik at folk ser at dette er reelle soldater, sier Espeland.

Forsvarsministeren må i neste uke svare Stortinget igjen for kutt i Heimevernet. Foto: Aasland, Jarle

Frp krever kutt-stopp

Stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) sørget denne uken for at forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) må svare Stortinget om kuttene innen en uke.

Steffensen, som selv er HV-08-soldat, krever at ingen endringer må gjøres før landmaktutredningen er klar (i oktober). I tillegg vil han ha en oversikt over det nøyaktige antallet soldater i HV før eventuelle endringer kan finne sted.

– Hvis det viser seg at det er trøbbel med datasystemet og man ikke har kontroll på hvor mange som fysisk finnes i Heimevernet, må man først finne ut det før vi går videre med noen ting. Datatrøbbel må nøstes opp i så fort som mulig hvis så er tilfelle. I mellomtiden kan vi ikke holde på med reduksjoner. Vi må vite hvor mange soldater dette dreier seg om, sier Steffensen.

Han konstaterer at tallene fra HV og departementet bekrefter hans inntrykk om at det aldri var snakk om reelle reduksjoner på 7000, men i realiteten et kutt i «papirsoldater».

Da skjønner han ikke hvorfor HV-08 i så fall må redusere med 2800 soldater. Han ber forsvarsministeren svare på om det er rimelig at ett HV-distrikt skal ta en så stor andel av reduksjonen.

– Vi har levd under en illusjon i mange år om at det har eksistert 42.000 soldater, men det har det ikke gjort. Nå mener jeg det bør være en prioritert oppgave for forsvarsministeren å finne ut hvor mange HV-soldater vi egentlig har. Dette må Stortinget informeres om. Hvis Stortinget hadde fått inntrykk av at HV hadde 38.000 soldater, ja, da hadde vi vedtatt at HV skulle ha 38.000 soldater. Vi gjorde vedtaket på grunnlag av at det ikke var reelle reduksjoner, selv om vi godtok at styrkene kunne omdisponeres blant annet for å styrke Nord-Norge. Men ingen hadde sett for seg at ett distrikt måtte ta en så stor andel, sier han.

Viser til departementet

Rolf K. Ytterstad, presse- og informasjonsoffiser i Heimevernet, svarer slik på spørsmål om det faktisk kuttes stillinger i HV.

– Om det er kutt eller ei, må du spørre departementet om. Det er politikk, og det må du ta med dem.

– Kan datatrøbbel ha gjort det vanskelig å rapportere nøyaktige tall til departementet og Stortinget?

– Det kan jeg ikke tenke meg. Øyeblikksbilder er vanskelig, men vi har flinke folk. Det krever mye arbeid, men vi får det til. Det er jo derfor vi kan si at vi 1. september i fjor hadde 37.762 stillinger i HV inkludert innsatsstyrkene, sier Ytterstad.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Stavanger-politiker kalte Abid Raja "klovn" etter å ha drukket flere øl

 2. Tidligere Bryne-spiller har alvorlig sykdom. Her har han akkurat fullført gåturen fra Bergen til Oslo.

 3. Folk unngår hverandre og naboer har sluttet å hilse. Verdensarvområdet splitter øysamfunnet

 4. Syklist syklet mot kjøreretningen i Hundvågtunnelen

 5. Vil stoppe riving av moskéen i Verksgata

 6. Sykepleier på Vestlandet tiltalt for å ha stjålet legemidler

 1. Heimevernet
 2. Forsvarsdepartementet
 3. Roy Steffensen
 4. Regjeringen
 5. Forsvaret